Bezrobocie w Polsce najniższe od 1990 roku

  • Data publikacji: 25.05.2018, 15:17

Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec kwietnia tego roku wyniosła 6,3%. Tak niskie wskaźniki notowaliśmy ostatnio pod koniec 1990 roku.

 

Kłopoty ze znalezieniem pracy ma aktualnie 1 042 500 Polaków. Najmniej bezrobotnych mieszka w województwie Wielkopolskim - nieco ponad 57 tysięcy osób, co stanowi 3,6% ogółu. Największe problemy ze znalezieniem stanowiska mają mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie bez pracy pozostaje 11,1% mieszkańców. Tam, jak i na Mazowszu (jednak bez uwzględniania Warszawy), bezrobocie utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie.

 

Zwiększyła się też liczba ofert zgłaszanych do urzędów pracy przez firmy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w kwietniu wyniosła 141 tys. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Poziom bezrobocia z kwietnia przebił już cel założony przez rząd w tegorocznej ustawie budżetowej. Zapisano w niej 6,4 proc. na koniec roku.

 

Dla potrzeb wyliczania bezrobocia rejestrowanego GUS kwalifikuje osoby, które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, są niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejest­rowane we właściwym Urzędzie Pracy.