Polacy coraz bardziej zadłużeni
pexels.com

Polacy coraz bardziej zadłużeni

  • Data publikacji: 04.06.2018, 17:09

Według badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych przeprowadzonego przez KNF, w 2017 roku wzrosła skala akcji kredytowej. Banki udzieliły o 13% więcej kredytów hipotecznych w porównaniu do 2016 roku. Polacy pożyczają też coraz więcej na cele konsumpcyjne, w 2017 roku – rekordowe 84,5 mld złotych.

 

W 2017 r. odnotowano wzrost popytu na kredyty hipoteczne, skutkujący zwiększeniem akcji kredytowej (banki udzieliły 186,5 tys. kredytów o łącznej wartości 43,9 mld zł wobec odpowiednio 174,0 tys. kredytów o wartości 38,9 mld zł udzielonych w 2016 r.). Pod koniec zeszłego roku banki posiadały nieco ponad 2 miliony kredytów hipotecznych na łączną kwotę 380,7 mld złotych. W ujęciu wartościowym, 65,4% tej kwoty stanowiły kredyty nominowane w polskiej walucie. Pozostała część to głównie zobowiązania zaciągnięte w euro i frankach szwajcarskich w okresie hossy na rynku nieruchomości. Obecnie hipoteczne kredyty walutowe udzielane są niezwykle rzadko. Od 2012 roku Polacy nie są już zainteresowani tego typu instrumentami.

 

Nie lada problem ma ponad 200 tysięcy kredytobiorców. Wartość posiadanych przez nich nieruchomości nie dorównuje zaciągniętym zobowiązaniom. Wskaźnik LTV (ang. Loan to Value), który określa stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia (wartości nieruchomości), przewyższa w tych przypadkach 100%. Kwota takich kredytów to ponad 75 mld złotych.

 

Największy udział w wartości kredytów hipotecznych stanowią zobowiązania zaciągnięte na zakup mieszkania, jest to 55,6%. 34,4% kredytów umożliwiło zakup domu lub działki budowlanej. Około 9,9% zostało udzielonych na remonty, przebudowy, czy inne prace budowlane.

 

Banki, pod koniec 2017 roku, w swoich portfelach posiadały 21,8 mln kredytów konsumpcyjnych o łącznej wartości ponad 155 mld złotych. W ubiegłym roku Polacy wnioskowali o kredyty o wartości prawie 200 mld złotych, z czego banki zaakceptowały wnioski na łączną wartość 84,5 mld złotych. Warto nadmienić, że od 2011 roku niezmiennie mamy do czynienia ze wzrostem wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych.