Nowa broń w walce z wyłudzeniami skarbowymi
pexels.com

Nowa broń w walce z wyłudzeniami skarbowymi

  • Data publikacji: 07.05.2018, 20:03

Sejm wprowadził niepokojące zmiany w ordynacji podatkowej. Krajowa Administracja Skarbowa może bezkarnie zablokować konto podatnika nawet na 3 miesiące.

 

W opublikowanych zmianach w ustawie czytamy m.in., że szef KAS może wydać decyzję o zablokowaniu konta podatnika, gdy zaistnieje podejrzenie wyłudzeń skarbowych. Okres blokady nie może być dłuższy niż 72 godziny, jednakże w razie „uzasadnionej obawy” blokada może być przedłużona nawet do 3 miesięcy. Potencjalnych przestępców wykrywać będzie STIR, czyli specjalny system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który poprzez odpowiednie algorytmy identyfikuje podejrzane jednostki.

 

Zmiany nie obejmują tylko przedsiębiorców. KAS może zablokować konto także osobie fizycznej, prowadzącej działalność na własny rachunek. System STIR, nie rzadziej niż raz dziennie, będzie dokonywał analizy rachunków. Za czynniki ryzyka uznaje się m.in. branżę, w której działa podmiot, przelewy do krajów, w których występuje wysokie zagrożenia wyłudzeniami podatkowymi czy nietypowe transakcje dla charakteru prowadzonej działalności. Na listę ryzyka KAS będzie można trafić także będąc sumiennym i uczciwym podatnikiem - wystarczy, że system wykryje rozrachunki z wcześniej podejrzanymi podmiotami lub osobami.

 

Zmiany zaczęły obowiązywać pod koniec kwietnia. Skutki nowych regulacji odczujemy w najbliższym czasie.