Nowe podatki od 2019

  • Data publikacji: 31.10.2018, 07:10

W ostatnich dniach uchwalono zmiany podatkowe, z których większość ma wejść w życie z początkiem 2019 roku. W dokumencie pojawiły się nowe zobowiązania, jak danina solidarnościowa oraz tzw. exit tax. Część nowych regulacji to wymóg Unii Europejskiej, zaliczyć do nich można podatek od wyprowadzki czy obowiązek ujawniania schematów podatkowych.

 

Danina solidarnościowa

 

Po wiosennych protestach osób niepełnosprawnych, rząd zapowiedział nową formę wsparcia dla tej grupy – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania funduszu będzie część składki na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa, czyli podatek dochodowy w wysokości 4% od osób o rocznych dochodach powyżej 1 mln złotych.

 

W związku z tym, że dotyka ona relatywnie niewielkiej grupy ok. 20 tys. osób, a cel na jaki wydatkowane będą dodatkowe środki nie budzi daleko idących kontrowersji, proces legislacyjny przebiegł sprawnie i bez większego echa. Tymczasem wejście w życie nowych regulacji należy utożsamiać z wprowadzeniem w Polsce nowej stawki podatkowej na poziomie 36%, końcem 19% stawki liniowej dla przedsiębiorców czy 19% stawki liniowej chociażby z tytułu sprzedaży udziałów i akcji – ocenia Grzegorz Szysz, senior menedżer z doradztwa Grant Thornton.

 

Jego zdaniem w praktyce to przedsiębiorcy w największym stopniu odczują wprowadzenie daniny solidarnościowej. Jak zauważają eksperci Grant Thornton, wprowadzenie 4% daniny solidarnościowej ma też bezpośrednie przełożenie na ocenę efektywności podatkowej różnych form prawnych prowadzenia biznesu w Polsce.

 

Nowe przepisy mogą najbardziej dotknąć przedsiębiorców, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą są wspólnikami spółek cywilnej, jawnych lub komandytowej. Z daniny wyłączone są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne.

 

Exit tax

 

Od stycznia 2019 roku wchodzi również w życie tzw. exit tax. Ma obejmować nie tyle realnie osiągnięte dochody, co hipotetyczne zyski z kapitału. Wprowadzenie exit tax jest obowiązkiem wynikającym z europejskiej dyrektywy przeciwko nadużyciom podatkowym. Ma to utrudnić firmom ucieczkę przed krajowym fiskusem.


Zasadnicza stawka podatku to 19%, ale przewidziano też łagodniejszą w wysokości 3%. Będzie dotyczyć osób fizycznych nieprowadzących biznesu, które wyprowadzają się poza Polskę, a przedtem mieszkały w kraju co najmniej 5 lat. Opodatkowane będą papiery wartościowe oraz udziały w spółkach i funduszach inwestycyjnych o wartości ponad 2 mln złotych.

 

Exit tax będzie pobierany od hipotetycznego dochodu, czyli pieniędzy, których się nie zarobiło – przestrzega Cezary Krysiak, doradca podatkowy z kancelarii PATH. Ponadto eksperci zwracają uwagę na odroczenie podatku do momentu faktycznej sprzedaży majątku, co może naruszać zasadę swobody przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej.

 

Przedsiębiorstwa będą płacić exit tax od niezrealizowanych zysków ze sprzedaży składników majątku, czyli w sytuacji, gdy w kraju nie zdoła opodatkować dochodu ze zbycia, bo spółka przeniesie się za granicę bądź w sytuacji, w której zmieni miejsce rezydencji podatkowej.

 

Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatek od osób fizycznych nie będzie miał szerokiego zastosowania. Wyjaśnia, że będzie on obejmować głównie majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz majątek pochodzący z obrotu niektórymi papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.

 

Niższy CIT dla wybranych

 

Ułatwienia dla przedsiębiorców, choć na pierwszy rzut oka atrakcyjne, mogą być iluzoryczne. Najmniejsze spółki o przychodach do 1,2 mln euro rocznie oraz te rozpoczynające biznes mogą liczyć na 9% CIT. Jednak w przepisach ukryto liczne pułapki. – Najgorsze, że ulgę można stracić już w trakcie roku i zamiast 9% zapłacić 19% – ostrzega Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, ekspert Lewiatana.

 

Ministerstwo Finansów szacuje, że z 9% stawki CIT skorzysta 440 tysięcy podmiotów. Z zeznań podatkowych za 2017 roku wynika jednak, że niższy 15% CIT płaciło tylko 119 tysięcy podmiotów. Eksperci twierdzą, że z nowego podatku skorzysta jeszcze mniej podatników.

 

Resort informuje, że obniża stawkę jedynie w CIT a nie w PIT, bo indywidualni przedsiębiorcy mają szerszy wybór form opodatkowania - oprócz zasad ogólnych,  też liniowy PIT,  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową.

Pozostałe zmiany w rozliczeniach

 

Pozostałe zmiany w rozliczeniach

 

  • Fiskus będzie mógł nakładać na podatnika dodatkowe kary, jeśli wyda decyzję z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wynosi ona 40%  korzyści podatkowej lub w szczególnie wyjątkowych sytuacjach 10%. W określonych przypadkach sankcje te mogą zostać nawet podwojone.

 

  • W przypadku spóźnienia z rozliczeniem małżonkowie i osoby samotnie wychowujący dzieci będą mogli rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, nawet jeśli złożą korektę zeznania rocznego po dniu 30 kwietnia.

 

  • Na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT podatnicy będą mieli 3 lata, czyli o rok więcej niż obecnie. Chodzi o osoby prywatne, które sprzedają nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia. Dziś wiele osób ma problem, by zmieścić się w dwuletnim terminie. Dodatkowo, do wydatków na prywatne cele mieszkaniowe będzie można również zaliczać koszty remontu lokalu, poniesione przed jego ostatecznym nabyciem (ale po podpisaniu umowy z deweloperem), pod warunkiem, że dana osoba stanie się właścicielem tej nieruchomości przed upływem 3 lat.

 

  • Ułatwienie ma być też dla spadkobierców zbywających nieruchomości nabyte w drodze spadku. Chodzi o to, by pięcioletni termin, po upływie którego odziedziczony dom lub mieszkanie mogą być sprzedane bez podatku, był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od nabycia przez spadkobiercę.

 

  • Podwyższony będzie limit pozwalający zaliczyć do podatkowych kosztów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym z obecnych 0,15% do 0,25% funduszu płac. Limit kwotowy będzie podwyższony ze 114 zł do 250 złotych.

 

  • Podatkowe grupy kapitałowe nie będą musiały ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu. Poszerzony ma być zakres zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 

 

Prace nad reformą podatków dochodowych

 

Rok 2019 ma być okresem przygotowania gruntownej reformy związanej z podatkami dochodowymi. Resort finansów planuje konsultacje w tej sprawie i przygotowanie projektu zmian obowiązywania tej daniny.

 

- W roku 2019 roku chcielibyśmy popracować nad reformą podatków dochodowych. Wymaga to długich konsultacji prelegislacyjnych, najpierw zebrania opinii i doświadczeń, potem wypracowanie projektu, praca nad nim, i znowu konsultacje. Chciałabym, żeby do końca przyszłego roku został wypracowany pakiet dotyczący podatków dochodowych – poinformowała podczas śniadania prasowego, minister finansów Teresa Czerwińska.

 

- Pakiet taki będzie zawierał trzy główne elementy. Prosty PIT, opodatkowanie dochodów osób fizycznych z pracy. Drugie to opodatkowanie działalności gospodarczej, trzeba określić zasady, dziś są one daleko niedoskonałe i podatek od zysków kapitałowych, podatek od tego co czerpiemy z kapitału. Trzeba to określić w naszej polityce fiskalnej – dodała szefowa resortu.

  

Źródło: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, własne