Stopy procentowe bez zmian
Andrzej Barabasz/Wikimedia

Stopy procentowe bez zmian

  • Data publikacji: 16.05.2018, 22:39

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowych poziomach.

 

Stopa referencyjna -  1,50%      

Stopa lombardowa -  2,50%

Stopa depozytowa - 0,50%        

Stopa redyskonta weksli - 1,75%

 

Oznacza to, iż raty kredytów nie pójdą w górę. Koszty długu pozostają ciągle na historycznie niskich poziomach. Jednocześnie przez NBP, prof. Adam Glapiński, stwierdził, że nie będzie podwyżek stóp procentowych przez „najbliższy rok, lub nawet dłużej”. Wyraził także zaniepokojenie tym, że w czasie niekorzystnej koniunktury, która może nadejść w najbliższym czasie, nie będzie możliwości przeciwdziałania jej konsekwencjom.

 

Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej w połowie 2008 roku, chcąc załagodzić skutki ogólnoświatowego kryzysu finansowego w naszym kraju, obniżyła podstawową stopę procentową z poziomu 6% do 3,5%, w ciągu niespełna 12 miesięcy. Dziś, w przededniu kolejnej recesji, nie dysponujemy już takimi narzędziami, utrzymując stopy na poziomie 1,5%. Opcja „turbo” nie będzie dostępna, kiedy gospodarka wpadnie w poważne tarapaty.