Kolejny wzrost wynagrodzeń w Polsce
pixabay.com

Kolejny wzrost wynagrodzeń w Polsce

  • Data publikacji: 18.05.2018, 22:23

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowsze dane dotyczące płac i zatrudnienia.

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu 2018 roku, w firmach zatrudniających 10 lub więcej osób, wyniosło 4840,44 zł, co oznacza, że w odniesieniu do kwietnia 2017 wzrosło o 7,8 proc. Zatrudnienie wzrosło o 3,7 proc.

 

Rekordowe wzrosty są efektem doskonałej koniunktury panującej na europejskim i krajowym rynku. W latach 2008-2015 wzrost płac utrzymywał się średnio na poziomie 2% w ujęciu rocznym. Na tak dobre wyniki wpływ miały m.in. podwyżki w Polskiej Grupie Górniczej, wypłata rocznej premii jednego z największych pracodawców w Polsce - Jeronimo Martins Polska oraz liczba dni roboczych, których w analogicznym okresie było mniej. Nadal udział wynagrodzeń w produkcie krajowym brutto jest w Polsce relatywnie niski – wynosi około 38%. Średnia unijna jest wyższa o 9%.

 

Spodziewane są kolejne wzrosty płac w naszym kraju. Przy dużym popycie na pracę problemem natomiast może być niedobór pracowników, szczególnie wysoko wykwalifikowanych. Z tego powodu dynamika wzrostu zatrudnienia może wyhamować, pomimo wielu inwestycji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznych. Stopa bezrobocia pod koniec marca tego roku osiągnęła 6,6%. Tak niskiego bezrobocia nie notowano w Polsce od ponad 27 lat. Jest to jeden z głównych czynników wpływających na wzrost przeciętnego wynagrodzenia.