Grupa Azoty przejęła Compo Expert

  • Data publikacji: 27.11.2018, 17:21

Wczoraj Grupa Azoty ogłosiła przejęcie spółki Compo Expert. Łącznie polska spółka nabyła 25 tys. akcji za cenę 226.637 tys. euro.

 

Nasze zaangażowanie w segment nawozów specjalistycznych jest odpowiedzią na zmiany w otoczeniu rynkowym. Transakcja przejęcia Compo Expert wpisuje się w strategię zakładającą wzmacnianie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa. Przejęcie COMPO EXPERT otwiera też przed Grupą nowe możliwości dywersyfikacji działalności biznesowej, przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji. Grupa od wielu lat planowała uzupełnienie portfolio o produkty specjalistyczne. Ta transakcja pozwoli jej rozszerzyć znacząco bazę klientów o producentów bardziej wymagających roślin – mówił prezes zarządu Wojciech Wardacki.

 

Do podpisania umowy doszło we wrześniu tego roku, ale by mogła ona dojść do skutku zgodę musiały wyrazić organy antymonopolowe w Austrii, Niemczech i Turcji oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A.

 

 

Źródło: Grupa Azoty