Surowe kary Komisji Nadzoru Finansowego
pexels.com

Surowe kary Komisji Nadzoru Finansowego

  • Data publikacji: 19.05.2018, 11:51

Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na przedsiębiorstwa działające na polskim rynku finansowym i ubezpieczeniowym.

 

Komisja jednogłośnie nałożyła na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych, za naruszenie przepisów dot. kwalifikacji papierów wartościowych. Dotkliwie ukarany został także Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – karą pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2014 r.

 

Ukarane zostały także Time Asset Management SA oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, odpowiednio karą w wysokośći 100 i 50 tysięcy złotych. W pierwszym przypadku stwierdzono brak stosowania w prowadzonej działalności rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową. W drugim przypadku przesłanki ukarania były podobne jak w przypadku PZU.

 

Za liczne nieprawidłowości został ukarany także developer Gant Development SA. Komisja nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 290 tysięcy złotych, uchylając swoją poprzednią decyzję, w której przewidziano 300 tysięcy złotych.

 

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 5 czerwca.