Dobrej koniunktury ciąg dalszy
pexels.com

Dobrej koniunktury ciąg dalszy

  • Data publikacji: 22.05.2018, 10:36

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w maju 2018 r. wynosi 109,3 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem i przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 roku.

 

Polski wskaźnik prezentuje się nieco gorzej na tle swoich europejskich odpowiedników. Zarówno w całej Unii Europejskiej oraz w samej strefie euro, nastroje ekonomiczne są lepsze.

 

Sytuacja przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego jest lepsza od notowanej przed miesiącem. W budownictwie nie zaobserwowano znacznych zmian w porównaniu do kwietnia. Interesy prowadzi się natomiast gorzej w branży handlu detalicznego i usług – w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W skali roku poprawiła się sytuacja ekonomiczna dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług. W ujęciu rocznym natomiast gorsza sytuacja panuje jedynie w branży handlu detalicznego.

 

GUS przebadał także największe bariery w prowadzeniu biznesu. Największym aktualnie problemem w budownictwie i usługach są trudności związane z kosztami zatrudnienia, a w jednostkach handlu detalicznego – ze zbyt dużą konkurencją na rynku (choć znaczenie tej bariery w ujęciu rocznym zmniejszyło się). Istotną barierą dla wszystkich wymienionych rodzajów działalności są wysokie obciążenia na rzecz budżetu. W porównaniu z majem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w budownictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym. W budownictwie częściej niż w maju ubiegłego roku, zgłaszana jest bariera kosztów materiałów. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. w budownictwie zgłaszano problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji na rynku, a w usługach - zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych. Mniej odczuwana we wszystkich omawianych rodzajach działalności jest bariera związana z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej.